İlke ve Değerlerimiz

 

 • Demokrasiye inanırız. Tüm üyelerimiz eşittir ve grup adına alınacak kararlar oy çokluğu ile alınır.
 • Dil, din, ırk, mezhep, ideoloji farkı gözetmeksizin Profesyonel Bilgi Teknolojileri Liderleri olmanın gerekliliğine inanırız ve ülke menfaatlerini ön planda tutarız.
 • Özel hayatın gizliliğini ve kişisel verilerin korunmasını temel insan haklarından görürüz.
 • Haberleşme özgürlüğünü savunuruz.
 • Bilişim profesyonellerinin, etik değerlere uygun hareket etmesi gerektiğine inanırız.
 • Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi önemseriz.
 • Tecrübeye önem veririz. Üyelerimizin farklı alanlardaki uzmanlıklarını isteyen diğer üyelerimize aktarmasına yardımcı olmaya çalışırız.
 • Teknoloji sağlayıcılar ile tecrübelerimizi paylaşarak, gelişmelerine ve doğru alanda yatırım yapmalarına katkıda bulunmaya çalışırız.
 • Üyelerimizin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışırız.
 • Üyelerimizin teknoloji sağlayıcılar ile yaşadığı sorunlarda, çözüm için yardımcı olmaya çalışırız.
 • Trend teknolojiler ve güncel konular hakkında seminerler, konferanslar, eğitimler düzenleyerek üyelerimizin teknoloji konusunda güncel kalmalarına katkıda bulunmaya çalışırız.
 • Bilişim sektöründeki ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak mesleki birlikteliği güçlendirmeye çalışırız.