Misyon ve Vizyon

Misyon

  • IT yöneticileri arasındaki sosyal etkileşimi artırmak.
  • IT yöneticileri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak.
  • Ülke kalkınmasında teknolojinin yeri konusunda farkındalığı artırmaya çalışmak.
  • Teknolojiye yön vermede öncül olmaya çalışmak ve sektörel raporlar yayınlamak.
  • Sektör ile yetkili bilgi teknolojileri kurum ve kuruluşları arasında etkin iletişim sağlamak.

Vizyon

Türkiye’de bilişim sektörüne yön veren, kâr amacı taşımayan, gönüllülerden oluşan profesyonel bir sosyal insiyatif olmak.