Organizasyon Yapısı

1.       Yönetim Kurulu 7 kişiden, Denetleme Kurulu 5 kişiden oluşur.

2.       Yönetim Kurulu üyesi olmak için gerekli şartlar:

 • Head of IT olmak
 • Profesyonel iş yaşamına devam ediyor olmak (*)

3.       Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri, mevcut yönetim kurulunun görev dönemini tamamlamasından sonraki ilk ayın 2. haftası yapılır.

4.       Aday üyelerden en fazla oyu alanlar yönetim ve denetim kuruluna seçilir. En fazla oyu alan başkan seçilir.

5.       Yönetim Kurulu 1 yıl için seçilir.

6.       Yönetim Kurulu seçildikten 1 hafta sonra görev süresi boyunca yapılacakların planını açıklar.

7.       Yönetim Kurulu başkanı ard arda olmamak şartıyla tekrar görev alabilir.

8.       Yönetim Kurulu üyelikleri herhangi bir nedenle boşaldığında, boşalan üyelikler için yeniden seçim yapılır.

9.       Yönetim Kurulu başkanı herhangi bir nedenle görevden ayrılır ise YK aralarından birini oy çokluğu ile başkan seçer ve görev süresini tamamlar.

10.   Yönetim kurulu bir aylık periyotlarla toplanır

11.   Yönetim kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır

12.   Yönetim kurulu toplantıları öncesinde toplantı gündemi YK üyeleri ile paylaşılır. Toplantı sonrasında alınan kararlar denetleme kurulu ile paylaşılır.

13.   Yönetim kurulu üyeleri grup misyon, vizyon, değer ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunur ise denetleme kurulu değerlendirmesi ile alınan kararla üyelikten çıkarılır.

14.   Yönetim kurulu kararı olmadan kimse grup adına görüş açıklayamaz.

15.   Yönetim kurulu kararı olmadan gelir getirici aktiviteler yapılamaz. Yönetim kurulu kararı ile yapılan gelir getirici aktivitelerin gelirinin tamamı sosyal sorumluluk projelerinde kullanılır.

16.   Gruba üye olma şartları:

 • Head of IT olmak
 • Denetleme Kurulu onayı

17.   Kariyer değişikliğinde bulunan üyelerin üyeliklerinin durumu, denetleme kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

18.   Üyelerden grup misyon, vizyon, değer ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunanlar, denetleme kurulu değerlendirmesi ile alınan kararla üyelikten çıkarılır.

 

(*) Görev sırasında kariyer değişikliği olur ise dönem sonuna kadar görevine devam eder.

2017 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz

 • Yönetim Kurulu
  • Çağatay Sözer (YK Başkanı)
  • Gürkan Taşkıran (Genel Sekreter)
  • Mustafa Özen (Kurumsal İletişim)
  • Ferhat Kaysı
  • Ethem Topgül
  • Harun Aksöz
  • Serkan Yücesan

 

 • Denetim Kurulu
  • Tolga Tırpan
  • Mehmet Avşar
  • Baki Çubuk
  • Mustafa Ozan
  • Aleksi Komorosano